Honungen

Honung – livsviktigt!
Vår Honung produceras i flera bigårdar inom 1,5 mil från anläggningen, där den slungas och tappas, i godkända lokaler.

På Falbygden har vi de bästa förutsättningarna när det kommer till honungs-produktion. Tack vare den omväxlande naturen, med mycket betesdjur, diken, stenmurar och skogsdungar, finns det pollen och nektar från tidig vår till sen höst.
Vi flyttar inte våra bisamhällen efter blomning, utan väljer att placera  bigårdarna där det finns gott om blommor under hela säsongen istället.
På så sätt gynnar vi den biologiska mångfalden, får bättre skörd, och oroar inte våra djur, bina.

För oss är detta sättet att arbeta självklart!

Bina drar in pollen och nektar i kupan,


Honungen lägger dom varsamt i celler på ramarna i kupan.
När honungen torkat ner till korrekt vattenhalt,
täcker bina cellerna med vax.

Ramarna körs in i slungrummet
och ”täcks av” det vill säga att vi öppnar locket,
så honungen kan slungas ur ramen.

Så sätter vi ramarna i slungan.
Ramarna snurrar, först åt ena hållet
sen åt andra, lite försiktigt, så inte
vaxkakan går sönder av tyngden.
När slungan byter varv igen, ökar
vi farten, så all honung slungas ur.

Honungen rinner gyllengul ur slungan.

Grovsilas för att få bort det mesta vaxet
Finsilas, för att få bort  allt vax.

Honungen är transparant och flytande

Gjord med WordPress. Designad med Woo Themes