Honung

HONUNG

Priser här hos oss:

500 g honung  65:-
350 g ”Nyslungad honung” 65:- Endast vid slungning!

Återförsäljare/Restauranger:
Ring 070-6036138, eller maila: info@honungogront.se för priser och beställning

12 x 500 g honung
3 Kg hink

Gjord med WordPress. Designad med Woo Themes