Biodling

invigning sikargården 192

Att vara biodlare är att ansvarsfullt ta hand om djur och natur. Bina ser till att pollinera växterna och på så sätt  öka till större skörd och dessutom bättre skörd i många fall. Vi ser en stor skillnad i vår trädgård och i dikeskanterna runt bigårdarna sedan vi startade, nu är det mycket fler blommor än tidigare.

Samtidigt är det ett stort ansvar, djuren skall skötas. Det är förknippat med ganska mycket arbete att se till att bina inte vill svärma till exempel. Det är en ekonomisk förlust att mista en svärm, men framför allt vill vi inte att sjukdomar skall spridas. Ett ”vilt” bisamhälle blir naturligtvis inte behandlat mot t ex varroa! Dessutom vill inte grannen ha en bi-svärm i skorstenen!

Från kupa till burk:
Vi använder s.k. bitömmare i kupan. Detta för att skona bina i så stor utsträckning som möjligt. Vidbehov använder vi biblås, och i värsta fall (sen höst, då är bina lite svårare att hantera) använder vi en mjuk bi-borste. När bina är avlägsnade (i alla fall dom flesta) körs skattlådorna till slungning.
Honungen tas via en ”sluss” in till slungrummet. Där täcker vi av täckvaxet med hjälp av supergaffel, slungar i en 6-ramars halvautomatisk slunga. Efter slungningen går honungen via en grovsil vidare genom väggen ut till en 1000 liters-container i ”slussen” alternativt går honungen till en finsil, och vidare till en honungsrörare. När honungsröraren är full (300 Kg) tillsätter vi ymp, låter rörverket gå i ca 2 timmar, pumpar honungen vidare till doseraren, där vi fyller på burk. Burkarna etiketteras, märks med bäst före datum och packas i kartong, som ställes ikyl i 2-3 dygn. Därefter går kartongerna vidare till lagret, för vidare distribution till kunderna. Honungen i containern tappas på burk vid ett senare tillfälle, alternativt säljes till LP:s biodling.

Lokalerna uppfyller samtliga krav som ställs vid hantering av honung. Miljösamverkan östra Skaraborg har gjort tillsyn enligt miljöbalken och funnit att verksamheten följer livsmedelslagstiftningens krav. Personalen har genomgått utbildning i HACCP.

fluster

Gjord med WordPress. Designad med Woo Themes