Bifoder

BIFODER 

Priser 2019: (Samma som 2018)

Bifor hink (16Kg).       161:-    /  St. inkl. moms

Bifor hink (16 Kg).      155:-   /   St. inkl. moms
33 hinkar eller mer

Bifor hink (16Kg)        145:-   /   St Inkl. moms
99 hinkar eller mer

Bifor i lösvikt per Kg      9,38 /  Kg inkl. moms
(Egna kärl lämnas i förväg)

Bifor i container              8,13 /   Kg inkl. moms
(ca:1400 Kg)
(500:- pant tillkommer)

Detta priset gäller då vi tar hem en direktleverans.
Lägg en preliminär beställning senast den 22/7 för garanterat pris.
Maila till: info@honungogront.se

Vill du veta mer? Slå en signal!

Bengt: 072 – 54 36137
Linn:   070 – 6036138

Gjord med WordPress. Designad med Woo Themes