Archive | oktober, 2015

fluster

Invintrat och nästan klart!

Nu är säsongen över, honungen är slungad, bina har fått bifoder för vintern och det är bara oxalsyrabehandlingen kvar, men det får allt vänta lite till, hösten har varit varm, så det finns fortfarande risk att det kan finnas ägg kvar i kupan, är äggen bärare av varroa-kvalster, så får vi nya friska kvalster när […]

Fortsätt läsa

Gjord med WordPress. Designad med Woo Themes