Hem

Nu är 2019 års honungs-pris klart.
Slå en signal för pris-information om du vill sälja grovsilad honung till oss.

070-6036138 / 072-5436137

Vi bygger ut vårt lager, fler artiklar i butiken!

Här är det ”Ring-öppet”, slå en signal innan du kommer, så vi säkert är hemma.
Hjärtligt välkommen!

Köp dina biredskap och hämta här!!
Se Biredskap
Å
rets BIFOR-PRIS klart! Se prislistan

Honung – livsviktigt!
Vår honung produceras i flera bigårdar inom 1,5 mil från anläggningen, där den slungas och tappas, i godkända lokaler.

Hjärtligt välkommen till Honung & Grönt!

 I arbetet med att utveckla biodling och slunglokaler har vi fått ekonomiskt stöd genom Jordbruksverket.

Gjord med WordPress. Designad med Woo Themes